Home2018-08-17T16:49:34+00:00

Welkom bij Senz therapie

Senz: psychosociale therapie en coaching

De praktijk voor psychosociale therapie en coaching voor particulier, werkgever en werknemer. De praktijk waar u als mens gezien en behandeld wordt. Een mens die zelf kan denken , kan voelen en daarnaar kan handelen. Bij Senz therapie is dat het fundament en bestaansrecht.
Senz de praktijk van Gerard van Engelenburg. Ik ben opleid tot psychosociaal therapeut op HBO-niveau in integratieve therapie.
Begrip, respect, acceptatie en vertrouwen zijn vier pilaren die centraal staan bij Senz.
Ieder mens is het waard om geliefd te zijn en gewaardeerd te worden in wie je bent.

Psychosociale therapie: Denken en voelen.

Wees vooral verstandig! Zo zijn we in onze westerse maatschappij opgevoed. Hierdoor zijn we heel erg gericht op ratio en logica. Wat met het verstand verklaard kan worden kunnen we begrijpen en dan kan het een plek krijgen.
Onze bewustzijn is echter meer dan alleen ons verstand. Er zijn vaak dingen die we niet kunnen verklaren in ons gedrag of ons denken. Vaak hebben we dit wel een plekje gegeven, of we zijn tot de ontdekking gekomen dat we gewoon zo gemaakt zijn. Maar ook komt het vaak voor dat we de dingen niet echt begrijpen en waarbij we ons ook niet prettig voelen. Een unheimlich gevoel. Misschien is nu het moment om daar aandacht aan te geven. Thuiskomen in jezelf.

Werken met Senz

Mensen doen zaken met mensen. We brengen heel veel tijd door op ons werk met onze collega’s. Het is daardoor ook een plaats met veel intersociale contacten. Hoe blijf je hierin jezelf? En wie ben ik eigenlijk? Wie is mijn werknemer eigenlijk? Wat laat ik wel van mezelf zien en wat niet?
Werken met Senz geeft inzicht in persoonlijkheidstypen, de interne dialogen en externe communicatie. En inzicht geeft uitzicht. Uitzicht op gezonde zelfbeelden, heldere communicatie en prettige werksfeer.

Samen met Senz

Een mens is een relationeel wezen. Dat uit zich in alle intermenselijke contacten. Hier kan psychosociale therapie veel inzicht in geven. Om die reden is de integratieve therapie van Senz ook heel goed in te zetten in liefdesrelaties. Die relaties waarin je heel kwetsbaar kunt en misschien wel moet zijn om die relatie levend te houden. En het is goed om daarmee niet te wachten tot je geen andere weg meer weet. Waar liefdesrelaties op waarde geschat worden wil je ook investeren om die relatie goed te houden.
Senz biedt een luisterend oor en helpt met inzichtelijk maken van onderliggende motieven en patronen waardoor relaties op termijn stroever worden.

Werkwijze psychosociale therapie:

Voor Senz staat u als cliënt centraal en niet de methode die toegepast wordt. Het is de verantwoording van Senzherapeut om de juiste methode op het juiste moment toe te passen bij de hulpvraag van dat moment. Elke methode die toegepast wordt is een middel en geen doel.

Senz werkt vanuit integratieve psychosociale therapie: dat wil zeggen dat er verschillende methodes gebruikt worden om de behandeldoelen te behalen. De volgende methodes kunnen worden toegepast:

Transactionele analyse is ontwikkeld door Eric Berne. In deze methode wordt het denken, voelen en handelen geanalyseerd met als doel onbewuste patronen te ontdekken zodat daarin herbeslissingen gemaakt kunnen worden waardoor het gedrag kan veranderen.
Het geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de Transactionele Analyse (TA). De TA biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van jouzelf, jouw relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

Rationeel-emotieve therapie is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). De grondlegger van de therapie is Albert Ellis (1913-2007). Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.
Het zijn niet de gebeurtenissen in je leven die bepalen hoe je je voelt maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt.

Grondlegger van deze theorie is Fritz Perls (1893-1970). Twee heel bekende uitspraken zijn:
‘het geheel is meer dan de som der delen’
‘we zien het geheel eerder dan de delen’
Gestalt is een zodanig samenzijn van de verschijnselen, dat ieder afzonderlijk onderdeel zijn eigen aard slechts door en met de rest bezit. Een gestalttherapeut is getraind in het waarnemen van alle aspecten die spelen bij de client en toetst of er sprake is van congruentie. Bij incongruentie is het de taak van de therapeut hierop door te vragen en zo het bewustzijn (‘awareness’) aandacht te geven.

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’. In onze praktijk maken we hier zo veel mogelijk gebruik van. Het toepassen van opstellingen, visualisaties geeft duidelijkheid en inzicht.
Vaak is beeldcommunicatie een spiegel die je voorgehouden wordt. Als het gevoel uitgebeeld is , waardoor het ‘zichtbaar’ is geworden, geeft dat inzichten die er daarvoor nog niet waren.
Hiermee is beeldcommunicatie een hele sterke methode in de psychosociale therapie

Contact

Voor een kennismaking en vrijblijvend oriënterend gesprek kunt u het contactformulier gebruiken. Ook vind ik het prettig om even telefonisch contact te hebben. Schroom niet om me te bellen op onderstaand telefoonnummer. Het is goed mogelijk dat ik niet in gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, maar ik zal u zeker terugbellen als u uw telefoonnummer achterlaat.

Voornaam
Achternaam
Email
Telefoon
Onderwerp
Bericht